Egmont Latvia

Meklēt

Sadarbības iespējas

Pamatprincipi sadarbībai ar tirdzniecības partneriem

 

1. Efektīva un moderna informācijas apmaiņa.

"Egmont Latvija" nodrošina virkni mārketinga un informācijas instrumentu, kas atvieglo lēmumu pieņemšanu un veicina pārdošanas apjoma pieaugumu.

 

1.1. "Egmont Latvija" grāmatu jaunumi, elektronisks izdevums, faksa vai e-pasta un WWW publikācijas formā, kas tiek piedāvāts ikvienam partnerim, lai nodrošinātu aktuālāko informāciju par jauno sortimentu un esošā sortimenta cenu izmaiņām.

1.2. "Egmont Latvija" realizācijas tops, elektronisks izdevums, faksa vai e-pasta formā, kas tiek piedāvāts ikvienam partnerim. Sniedz informāciju par iepriekšējā mēneša realizācijas datiem, piedāvājot labu mehānismu katra partnera sortimenta regulēšanai.

1.3. Pārdošanas veicināšanas kampaņas

"Egmont Latvija" veic finansiālus ieguldījumus gan partnera iniciētās tirdzniecības vietu reklāmas aktivitātēs – piedalās speciālu pārdošanas akciju veidošanā tirdzniecības vietās, gan veic reklāmas ieguldījumus partnera informatīvajos izdevumos, kas perspektīvā veicina pārdošanas apjoma pieaugumu.

 

1.4. Akciju piedāvājumi, īpaši veidotas akcijas tirdzniecības partneriem – nodrošinot pārdošanas veicināšanas materiālus un piedāvājot citas sadarbības iespējas:

  • Specifiskas akcijas konkrētiem produktiem.
  • Īpašas sezonālas akcijas.
  • Regulāras atlaižu akcijas.

 

1.5. Regulāras tikšanās ar labākajiem partneriem, lai veicinātu savstarpējo komunikāciju un viedokļu apmaiņu par tirgū notiekošajiem procesiem, tiek rīkotas vismaz divas reizes gadā. Labākais partneris – tas nozīmē ne tikai lielākais, bet arī dinamiskākais. Dinamisks partneris ir mūsu klients, kas sasniedzis labāko apgrozījuma pieaugumu pret iepriekšējo sadarbības periodu.


2. Izdevīgas partnerattiecības

„Egmont Latvija” piedāvā elastīgus un caurskatāmus nosacījumus, sadarbības plānus un skonto atlaides, kas nodrošina veiksmīgas partnerattiecības uz savstarpēja izdevīguma pamatiem.

 

2.1. Grāmatu atpakaļ atgriešanas tiesības – noslēdzot līgumu ar "Egmont Latvija", tirdzniecības partneris iegūst tiesības noteiktā termiņā atgriezt nerealizēto produkciju. Standarta atgriešanas termiņš ir 90 kalendārās dienas.


2.2. Sadarbības plāni – „Egmont Latvija” piedāvās šādus sadarbības plānus:

  • 1. variants: Fiksēta tirdzniecības atlaide pret apgrozījumu. Tirdzniecības atlaides apjoms ir atkarīgs no partnera apgrozījuma iepriekšējā gada laikā (esošiem partneriem) vai apgrozījuma prognozes (jauniem partneriem). Partnera pienākums, īstenojot šo sadarbības plānu, ir nodrošināt noteiktu apgrozījuma apjomu tirdzniecības vietā, ievērot sezonālus un reģionālus faktorus un regulēt sortimenta vienību skaitu tirdzniecības vietā pēc saviem ieskatiem.
  • 2. variants: Fiksēta tirdzniecības atlaide pret sortimentu. To saņem tirdzniecības partneris, apņemoties izpildīt konkrētu sortimenta plānu (izvietot konkrētu sortimenta apjomu tirdzniecības vietā) viena gada ietvaros. Sortimenta plāns ir atkarīgs no partnera biznesa apjoma un tirdzniecības vietu kapacitātes.

 

2.3. Skonto atlaides – jebkuram klientam (tai skaitā tiem, kam nav noslēgtu sadarbības līgumu ar "Egmont Latvija"), veicot tūlītēju skaidras naudas norēķinu par iepirkumu "Egmont Latvija" noliktavā, bez pēcapmaksas un atgriešanas tiesībām. Informāciju par skonto atlaižu apjomu Jūs varat saņemt "Egmont Latvija" noliktavā vai sazinoties ar realizācijas daļu.


3. Partneru uzņēmējdarbības veicināšana

Īpaši piedāvājumi jaunajiem vai esošajiem tirdzniecības partneriem, uzsākot jaunu uzņēmējdarbību vai paplašinot esošo.


3.1. Īpaši nosacījumi – ja partnera biznesa veicināšanai ir nepieciešami noteikti sadarbības nosacījumi, kas attiecināmi uz apmaksas termiņiem, preces atgriešanas termiņiem vai jebkādiem citiem sadarbības faktoriem, mēs īstenojam maksimāli elastīgu sadarbības nosacījumu veidošanu, kas veicina Jūsu uzņēmuma komercdarbību uz savstarpēja izdevīguma pamatiem.

 

Papildu informācija un līgumu slēgšana:
Papildu informāciju par sadarbības nosacījumiem un līgumu slēgšanas detaļām Jūs varat saņemt, sazinoties ar "Egmont Latvija" realizācijas daļu.