Egmont Latvia

Meklēt

Rekvizīti

Juridiskie un norēķinu rekvizīti

 

EGMONT LATVIJA, SIA

 

Vienotais reģistrācijas kods:

40003046366

 

Juridiskā adrese:

Biķernieku 1, Rīga, LV-1039, Latvija

 

Faktiskā adrese:

Biķernieku iela 1, Rīga, LV-1039, Latvija

 

Norēķinu rekvizīti:

AS SWEDBANK

Nor.rēķ. Nr. IBAN konts: LV96HABA0001408030320

SWIFT: HABALV22

 

SEB Banka

Nor.rēķ. Nr. IBAN konts: LV65UNLA0050006629437

SWIFT: UNLALV2X

 

Līgumslēgšana:

Svea Uusen,

valdes priekšsēdētāja


Kristīne Ķīse,

valdes locekle

 

Tālruņi, fakss:

+371 67185783; +371 67185784; +371 67185785

Fakss: +371 67185786