Piegāde un iegādes noteikumi

Interneta veikalā www.egmont.lv veiktos pasūtījumus iespējams saņemt 2 veidos: 


1) "Omniva" pakomātos. Maksu par sūtīšanu automātiski aprēķina "Omniva". Cena tiks norādīta pasūtījuma noformēšanas laikā.

2)   Latvijas Pastā. Maksa par sūtījumu - atbilstoša Latvijas Pasta noteiktajiem tarifiem. Cena tiks norādīta pasūtījuma noformēšanas laikā.Bezmaksas piegāde pirkumiem no 30 eiro!


Piegādes veidu pircējs var izvēlēties, veicot pirkumu.

Piegādes no  www.egmont.lv tiek veiktas tikai Latvijas teritorijā.

Pasūtījuma apstrāde var ilgt no 1- 2 dienām. Visi pasūtījumi tiek piegādāti 5 darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas. 

Svētku un izpārdošanas laikā piegāde var aizņemt vairāk kā 5 darba dienas. EGMONT INTERNETA GRĀMATNĪCAS TĪMEKĻA

VIETNES LIETOŠANAS UN PREČU IEGĀDES LĪGUMA NOTEIKUMI


1. PRECES IEGĀDES NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS

1.1. Šie noteikumi attiecas uz tādu preču pirkumu, kas iegādātas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EGMONT LATVIJA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003046366, juridiskā adrese Antonijas iela 24 - 11, Rīga, LV-1010; e-pasts: egmont@egmont.lv; tālr. 67185785 (turpmāk – EGMONT), interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē www.egmont.lv (turpmāk – EGMONT interneta grāmatnīca).


1.2. Personām, kuras veic pirkumu EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē (turpmāk – Pircējs), ir pienākums norādīt savu vārdu, uzvārdu un piegādes adresi. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka tam nav tiesisku šķēršļu noslēgt ar EGMONT līgumu par EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnes lietošanu un pirkumiem tajā.


1.3. Nekas šajos EGMONT interneta grāmatnīcas noteikumos nav iztulkojams kā EGMONT interneta grāmatnīcas priekšlikums noslēgt līgumu. Savukārt Pircējs izsaka priekšlikumu  EGMONT interneta grāmatnīcai noslēgt ar viņu līgumu par pirkumu veikšanu EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē www.egmont.lv.


1.4. Darbības, kas jāveic Pircējam, lai veiktu pasūtījumu:


1.4.1. jāizvēlas grāmata/-as;


1.4.2. jāieliek “grozā” izvēlētās grāmatas;


1.4.3. jānorāda grāmatas/-tu skaits;


1.4.4. jāieraksta vārds, uzvārds;


1.4.5. jāizvēlas piegādes veids;


1.4.6. jānorāda piegādes adrese , ja piegādes veids ir VAS „Latvijas Pasts” - pilsēta, apdzīvota vieta, ielas nosaukums, mājas numurs, korpusa numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, kā arī durvju koda un telefona numurs; ja  izvēlētais piegādes veids ir "Omniva" - jānorāda vēlamais "Omniva " pakomāts. 


1.4.7. jāveic maksājums;


1.4.8. jāsaņem apstiprinājums par pasūtījuma saņemšanu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi;


1.4.9. saņemot grāmatas, jāparaksta preču pavadzīme–rēķins.


1.5. Šie noteikumi ir spēkā līdz to nomaiņai.


2. VISPĀRĪGIE LĪGUMA PAR EGMONT INTERNETA GRĀMATNĪCAS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANU UN PIRKUMIEM EGMONT INTERNETA GRĀMATNĪCAS TĪMEKĻA VIETNĒ NOTEIKUMI

2.1. Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem.


2.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar šiem noteikumiem, šie noteikumi Pircējam ir saprotami, tie Pircēju apmierina, un Picējs tiem piekrīt, kā arī turpmāk no šī Pircēja puses tie tiks attiecīgi pildīti.


2.3. Pircējs, noslēdzot līgumu ar EGMONT, iegūst tiesības pirkt EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē www.egmont.lv tirdzniecībā nodotās grāmatas (turpmāk – Prece), veicot attiecīgu Preces pasūtījumu. Šo noteikumu izpratnē, grāmatas ir poligrāfiskā formā izpildīti izdevumi. Pircējs ir iepazinies ar piedāvātās Preces aprakstu un īpašībām.


2.4. Pirkuma līgums stājas spēkā ar brīdi, kad EGMONT ir saņēmis samaksu par Pircēja veikto pasūtījumu saskaņā ar EGMONT aprēķinu un izbeidzas grāmatu piegādes brīdī vai ar pilnīgu tā izpildi.


2.5. Pircējs pērk, bet EGMONT pārdod Preces, ko Pircējs ir pasūtījis, ievērojot EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē izveidoto kārtību un noteikumus, balstoties uz kuriem starp Pircēju un EGMONT tiek noslēgts Pirkuma līgums.


2.6. Katru reizi veicot Preču pasūtījumu, Pircējs izsaka EGMONT oferti noslēgt atsevišķu attiecīgo Preču Pirkuma līgumu saskaņā ar pasūtījumu un šiem noteikumiem. Izvērtējot Pircēja izteikto oferti un no Pircēja bankas saņemto informāciju par Pircēja finansiālajām iespējām norēķināties par pasūtītajām Precēm ar Pircēja norādīto bankas norēķinu karti, EGMONT apstiprina attiecīgo Preču pirkuma līguma noslēgšanu vai atsakās to noslēgt. EGMONT informē Pircēju par to, vai Preču pirkuma līgums starp Pircēju un EGMONT ir vai nav noslēgts. Ja Preču pirkuma līgums starp Pircēju un EGMONT ir noslēgts, EGMONT nosūta attiecīgu ziņu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi. Katrs Pircēja Preču pasūtījums ir pamats atsevišķam Pirkuma līgumam. Puses vienojas, ka katram starp Pircēju un EGMONT noslēgtam Preču Pirkuma līgumam ir piemērojami šie noteikumi.


2.7. Noslēdzot Preču Pirkuma līgumu, Pircējs uzņemas saistības veikt attiecīgās Preces, kā arī tās piegādes apmaksu.


2.8. Noslēdzot līgumu, Pircējs neuzņemas saistības noteiktā laikā nopirkt noteiktu daudzumu Preces par noteiktu vērtību. Persona ir brīva noteikt kad, cik daudz un kādas Preces pirkt.


2.9. Preces raksturojums un cena eiro (ieskaitot visus nodokļus) tiek norādīta EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē, un Pircējam ir tiesības ar to iepazīties pirms katra Preču pirkuma. EGMONT ir tiesības vienpusēji jebkurā brīdī mainīt Preces cenu EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē. Uz konkrētām Precēm, par kurām starp Pircēju un EGMONT jau ir noslēgts Pirkuma līgums, cenu izmaiņas attiecīgajā darījumā nav pieļaujamas, un Pircējs saskaņā ar noslēgto līgumu pērk Preces no EGMONT par cenu, kāda EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē tika norādīta attiecīgā pasūtījuma veikšanas brīdī.


2.10. EGMONT apņemas sniegt Pircējam informāciju un apstiprinājumu, ka Preces Pirkuma līgums ir stājies spēkā: pēc EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē www.egmont.lv veiktā pasūtījuma apmaksas Pircējs saņem vēstuli uz tā norādīto elektroniskā pasta adresi par veikto pasūtījumu.


3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Norēķini par Preču pirkumiem EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē notiek tikai ar priekšapmaksu, izmantojot šādas bankas maksājumu kartes: Visa, Master Card, Maestro, Visa Electron.


3.2. Pircējs var veikt norēķinus tikai ar maksājumu karti, kas ir reģistrēta uz attiecīgā Pircēja vārda. Izmantot trešo personu maksājumu kartes ir aizliegts.


3.3. Maksa par pasūtīto Preču piegādi tiek aprēķināta saskaņā ar  VAS “Latvijas Pasts”  (turpmāk arī – Pasts) vai  "Omniva" noteiktajiem tarifiem un piegādes izmaksām. Veicot pasūtījumu, Pircējs tiek informēts par konkrētās Preces piegādes maksu. Maksa par Preces piegādi tiek iekasēta, Pircējam un EGMONT noslēdzot Preces pirkuma līgumu.


4. PRECES PIEGĀDE

4.1. Pasūtījumu iespējams saņemt VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļā, kura apkalpo Pircēja norādītās adreses teritoriju, "Omniva" pakomātos visā Latvijā,


4.2. Pircēja nopirktās Preces piegāde tiek veikta pēc tam, kad EGMONT par to saņēmis pilnu samaksu saskaņā ar EGMONT aprēķinu.


4.3. Ja kaut kādu iesmeslu dēļ nav iespējams nosūtīt visas pasūtītās grāmatas uzreiz, EGMONT pasūtījumu izpilda pa daļām, par šādu faktu iepriekš saņemot Pircēja piekrišanu.


4.4. Preču piegādes laiks Latvijas teritorijā ir 3–7 dienas.


4.5. Saņemot Pasta uzaicinājumu, Pircējam ir pienākums attiecīgajā Pasta nodaļā izņemt sūtījumu ar nopirktajām Precēm. Pasta nodaļā sūtījums ar Pircēja nopirktajām Precēm tiek uzglabāts 10 kalendāra dienas no Pasta uzaicinājumu nodošanas dienas. Ja šajā termiņā Pircējs sūtījumu Pasta nodaļā neizņem, tas tiek atgriezts EGMONT, un Pircējam ir jāveic papildu samaksa, lai tiktu organizēta atkārtota Pircēja nopirkto Preču piegāde. Ja Pircējs atsakās veikt samaksu par atkārtotu Preču piegādi, Pircējs nopirkto Preci, uzrādot atbilstošu Preces apmaksas pierādījumu, var saņemt EGMONT LATVIJA birojā Antonijas iela 24-11, Rīgā, LV-1010. Saņemot uzaicinājumu izņemt sūtījumu  no "Omniva", tas jāizņem 7 dienu laikā. Pēc šī laika sūtījums tiek nosūtīts atpakaļ EGMONT.


4.6. Kopā ar Pircēja nopirkto Preci EGMONT nosūta Pircējam darījumu apliecinošu dokumentu.


4.7. Ja EGMONT nevar izpildīt Preču pirkuma līgumu, kuru Pircējs ir noslēdzis ar EGMONT, tādēļ, ka attiecīgās Preces EGMONT nav pieejamas, EGMONT par to informē Pircēju un atmaksā Pircējam visu veikto iemaksu par Precēm un to piegādi ne vēlāk kā 14 kalendāra dienu laikā no dienas, kad EGMONT saņēmis attiecīgo Pircēja pasūtījumu.


5. KLIENTA TIESĪBAS IZBEIGT LĪGUMU UN ATTEIKTIES NO PASŪTĪJUMA

5.1. Pircējam ir tiesības atteikties no darījuma 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu. Atteikuma veidlapas nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkādām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preču atdošanu atpakaļ EGMONT. Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot Preci EGMONT (ja Prece ir saņemta). EGMONT pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas saņemšanas atmaksāt Pircējam to naudas summu, kura par Preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim, tostarp arī piegādes izmaksas, izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis EGMONT piedāvāto vislētāko standarta piegādes veidu. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar Preces neatbilstību līguma noteikumiem, un Preci atdod par saviem līdzekļiem, tad 14 dienu laikā pēc Preces atgriešanas un izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas EGMONT ir jākompensē Pircējam arī ar Preces atgriešanu saistītās izmaksas. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.


5.2. Atgriežamās Preces nosūtāmas vai iesniedzamas SIA “Egmont Latvija” birojā Antonijas iela 24-11, Rīgā, LV-1010.


5.3. Naudu par atgriezto Preci EGMONT atmaksā uz Pircēja bankas kontu 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas saņemšanas. Samaksa var tikt aizturēta līdz brīdim, līdz EGMONT būs saņēmis atgriezto preci vai apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.


5.4. EGMONT atmaksā naudu par atgrieztām Precēm tikai uz to bankas kontu, no kura ir saņemta samaksa par Preci.


6. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS TIESĪBAS

6.1. Gadījumā, ja pasūtītājai Precei, to atverot, tiek konstatēti slēpti trūkumi (bojājumi), Pircējs šādu Preci nosūta uz EGMONT, kur tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai Preci aizstātu ar identiskām Preci (apmainītu). Ja Preces aizstāšana nav iespējama, Pircējs ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma un saņemt atpakaļ pilnu Preces cenu un ar pasūtījuma piegādi un atpakaļ nosūtīšanu saistītos izdevumus.


7. EGMONT UN PIRCĒJA ATBILDĪBA

7.1. EGMONT ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam, ja šādi zaudējumi ir Pirkuma līguma noteikumu pārkāpuma sekas un nodarīti EGMONT rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības dēļ.


7.2. EGMONT atbild par Pircējam piegādāto Preču trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


7.3. Noslēgtā Pirkuma līguma vai citu piemērojamo tiesību pārkāpuma gadījumā EGMONT ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


7.4. Pirkuma līguma vai citu piemērojamo tiesību pārkāpuma gadījumā Pircējs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


8. KLIENTU DATU BĀZE

8.1. Noslēdzot Pirkuma līgumu, Pircējs piekrīt, ka EGMONT var veikt Pircēja nodoto personas datu apstrādi un iekļaut tos EGMONT personas datu apstrādes sistēmā. No Pircēja iegūtos personas datus EGMONT drīkst apstrādāt tikai, lai izpildītu Pirkuma līgumā vai saskaņā ar to noslēgtajos līgumos paredzētās saistības. Pircējs piekrīt, ka EGMONT ir tiesības nodot Personas datus trešajām personām tikai gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pirkuma līgumā vai saskaņā ar to noslēgtajos līgumos paredzētās saistības.

8.2. Pircējs sniedz EGMONT precīzu, pilnīgu un īstenībai atbilstošu informāciju.


9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Pircējs apliecina, ka no savas puses ir pienācīgi izpildījis un piekrīt visiem EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnes pasūtījuma veikšanas noteikumiem, kas bija spēkā Pirkuma līguma noslēgšanas brīdī.


9.2. Pircējs apņemas ievērot visus EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus, par kuriem EGMONT ir informējis Pircēju.


9.3. Ja Pircējs nesaņem Pirkuma līgumā paredzētos paziņojumus, vai rodas citi tehniski sarežģījumi, Pircējs par to informē EGMONT.


9.4. EGMONT ir tiesības vienpusēji grozīt Pirkuma līguma noteikumus, par to informējot Pircēju. Ja Pircējs nepiekrīt Līguma grozījumiem, Līgums tiek izbeigts.


9.5. EGMONT ir tiesības apturēt Preču tirdzniecību EGMONT interneta grāmatnīcas tīmekļa vietnē uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.


9.6. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Pirkuma līgumu jebkurā brīdī, par to informējot EGMONT.


9.7. EGMONT ir tiesības vienpusēji izbeigt Pirkuma līgumu jebkurā brīdī, par to informējot Pircēju.


9.8. Gadījumā, ja Pircējs nav pilnībā apmaksājis Preču pasūtījumu, attiecībā uz kurām starp Pircēju un EGMONT ir noslēgts Pirkuma līgums, EGMONT ir tiesības vienpusēji izbeigt attiecīgo Preču Pirkuma līgumu.


9.9. EGMONT ir tiesības bez brīdinājuma izbeigt Pirkuma līgumu, ja Pircējs ir rīkojies vai rīkojas prettiesiski, vai arī EGMONT ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs rīkosies prettiesiski, turklāt šāda rīcība rada vai var radīt kaitējumu EGMONT vai trešajām personām.


9.10. Izbeidzoties Pirkuma līgumam, EGMONT un Pircējam ir pienākums izpildīt tos Preču Pirkumu līgumus, kas noslēgti līdz Pirkuma līguma izbeigšanas brīdim.


9.11. Strīdi, kas izriet no Pirkuma līguma vai saskaņā ar to noslēgtajiem līgumiem, izskatāmi Latvijas Republikas tiesību aizsardzības iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībās noteikto kārtību. Pirkuma līgumam un saskaņā ar to noslēgtajiem līgumiem piemērojama Latvijas Republikas likumdošana.


10. KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA “Egmont Latvija”

Antonijas iela 24 -11

Rīga, LV-1010

Reģ. Nr.: 40003046366

PVN Nr.: LV 40003046366

Banka: Swedbank AS

Norēķinu konta Nr.: LV96HABA0001408030320

Kods: HABALV22Noteikumi 2014. gada 1. oktobra redakcijā