Klientiem


 Sadarbības iespējas klientiem

"Egmont Latvija" ir viens no bērnu un jauniešu literatūras izdevējiem, kas ieņem vadošās pozīcijas Latvijas tirgū. Kā vienam no tirgus līderiem mums ir skaidri definēti pamatprincipi, kas orientēti uz savstarpējo attiecību pilnveidošanu ar tirdzniecības partneriem un partneru uzņēmējdarbības veicināšanu.


Sadarbības pamatprincipi

1. Efektīva informācijas apmaiņa.

1.1. "Egmont Latvija" grāmatu jaunumi e-pasta formā, kas tiek piedāvāta ikvienam partnerim, lai nodrošinātu aktuālāko informāciju par jauno sortimentu un esošā sortimenta cenu izmaiņām.

1.2. Pārdošanas veicināšanas kampaņas
"Egmont Latvija" veic finansiālus ieguldījumus gan partnera iniciētās tirdzniecības vietu reklāmas aktivitātēs – piedalās speciālu pārdošanas akciju veidošanā tirdzniecības vietās, gan veic reklāmas ieguldījumus partnera informatīvajos izdevumos, kas veicina pārdošanas apjoma pieaugumu.

1.3. Akciju piedāvājumi, īpaši veidotas akcijas tirdzniecības partneriem – nodrošinot pārdošanas veicināšanas materiālus un piedāvājot citas sadarbības iespējas:
•    Specifiskas akcijas konkrētiem produktiem.
•    Īpašas sezonālas akcijas.
•    Regulāras atlaižu akcijas.

2. Izdevīgas partnerattiecības
„Egmont Latvija” piedāvā elastīgus un caurskatāmus nosacījumus, sadarbības plānus un skonto atlaides, kas nodrošina veiksmīgas partnerattiecības uz savstarpēja izdevīguma pamatiem.

2.1. Grāmatu atpakaļ atgriešanas tiesības – noslēdzot līgumu ar "Egmont Latvija", tirdzniecības partneris iegūst tiesības noteiktā termiņā atgriezt nerealizēto produkciju. Standarta atgriešanas termiņš ir 90 kalendārās dienas.
2.2. Sadarbības plāni – „Egmont Latvija” piedāvās šādus sadarbības plānus:
•    1. variants: Fiksēta tirdzniecības atlaide pret apgrozījumu. Tirdzniecības atlaides apjoms ir atkarīgs no partnera apgrozījuma iepriekšējā gada laikā (esošiem partneriem) vai apgrozījuma prognozes (jauniem partneriem). Partnera pienākums, īstenojot šo sadarbības plānu, ir nodrošināt noteiktu apgrozījuma apjomu tirdzniecības vietā, ievērot sezonālus un reģionālus faktorus un regulēt sortimenta vienību skaitu tirdzniecības vietā pēc saviem ieskatiem.
•    2. variants: Fiksēta tirdzniecības atlaide pret sortimentu. To saņem tirdzniecības partneris, apņemoties izpildīt konkrētu sortimenta plānu (izvietot konkrētu sortimenta apjomu tirdzniecības vietā) viena gada ietvaros. Sortimenta plāns ir atkarīgs no partnera biznesa apjoma un tirdzniecības vietu kapacitātes.

2.3. Skonto atlaides – jebkuram klientam (tai skaitā tiem, kam nav noslēgtu sadarbības līgumu ar "Egmont Latvija"), veicot tūlītēju skaidras naudas norēķinu par iepirkumu "Egmont Latvija" noliktavā, bez pēcapmaksas un atgriešanas tiesībām. Informāciju par skonto atlaižu apjomu Jūs varat saņemt "Egmont Latvija" noliktavā vai sazinoties ar pārdošanas daļu.

3. Partneru uzņēmējdarbības veicināšana
Īpaši piedāvājumi jaunajiem vai esošajiem tirdzniecības partneriem, uzsākot jaunu uzņēmējdarbību vai paplašinot esošo.

3.1. Īpaši nosacījumi – ja partnera biznesa veicināšanai ir nepieciešami noteikti sadarbības nosacījumi, kas attiecināmi uz apmaksas termiņiem, preces atgriešanas termiņiem vai jebkādiem citiem sadarbības faktoriem, mēs īstenojam maksimāli elastīgu sadarbības nosacījumu veidošanu, kas veicina Jūsu uzņēmuma komercdarbību uz savstarpēja izdevīguma pamatiem.

Papildu informācija un līgumu slēgšana:
Papildu informāciju par sadarbības nosacījumiem un līgumu slēgšanas detaļām Jūs varat saņemt, sazinoties ar "Egmont Latvija" pārdošanas  daļu.


Sadarbības priekšrocības
Noslēdzot sadarbības līgumu ar "Egmont Latvija", Jūsu uzņēmums saņems šādas priekšrocības:

1. Pēcapmaksa. Iespēja iegādāties grāmatas un žurnālus no "Egmont Latvija" noliktavas ar pēcapmaksu, kuras termiņš ir atkarīgs no Jūsu uzņēmuma sadarbības vēstures, apgrozījuma apjoma un reģionāliem faktoriem. Standarta pēcapmaksas termiņš ir 30 kalendārās dienas.

2. Atgriešanas tiesības. Iespēja veikt nerealizēto preču atgriešanu – rezultātā neciešot zaudējumus par Jūsu uzņēmumā nerealizēto produkciju. Standarta atgriešanas termiņš ir 90 kalendārās dienas.

3. Atlaides. Skonto atlaides ir pieejamas jebkuram klientam, kas veic tūlītēju samaksu par iegādāto preci "Egmont Latvija" noliktavā. Visam sortimentam tiek piedāvātas fiksētas tirdzniecības atlaides ar iespēju izvēlēties Jūsu uzņēmumam piemērotu sadarbības plānu.

4. Aktuālākā informācija.

5. Akcijas partneriem. Regulāras atlaižu un sezonālās akcijas tikai un vienīgi mūsu tirdzniecības partneriem.
Noslēdzot līgumu un kļūstot par "Egmont Latvija" tirdzniecības partneri, Jūs saņemsiet pēcapmaksas tiesības, preču atgriešanas tiesības, skonto un tirdzniecības atlaides, pieeju aktuālākajai informācijai un speciālus akciju piedāvājumus partneriem, kas veicinās Jūsu uzņēmuma ilgtermiņa attīstības perspektīvu.

Noliktava
Egmont Latvija / Noliktava
Elijas iela 17, 5. stāvā, 524. kab.
Rīga, LV-1050
Latvija
Tālrunis: +371 67210120
E-pasts: noliktava@egmont.lv

 Abonēšana

Visus „Egmont Latvija” izdotos žurnālus ir iespējams abonēt izdevniecībā. Savus pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi egmont@egmont.lv, norādot žurnāla nosaukumu, abonēšanas periodu un savus kontaktus (e-pasta adresi, tālruņa numuru), informējot, kā vēlaties saņemt  žurnālus: pa pastu vai mūsu noliktavā.
Saņemot žurnālu pa pastu,  jāņem vērā, ka:
•    žurnālu saņemsiet dažas dienas vēlāk, nekā tas būs tirdzniecībā;
•    cena par žurnālu būs dārgāka, nekā pērkot, jo tiek pieskaitītas pasta izmaksas;
•    tā, kā žurnālam pievienotā dāvaniņa ir diezgan liela, iespējams, nesaņemsiet to savā pastkastītē, bet jums būs jāiet žurnālam pakaļ uz savu pasta nodaļu.